Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Przeciwdziałanie przemocy domowej- Zespół interdyscyplinarny

Główną ideą zespołów interdyscyplinarnych jest stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy dla pracowników różnych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Pomoc ta, by była efektywna i skuteczna, wymaga zintegrowanych działań wielu specjalistów. Dlatego też utworzenie zespołu interdyscyplinarnego jest najlepszą odpowiedzią na przypadek przemocy w rodzinie. Żaden pojedynczy profesjonalista ani instytucja nie jest w stanie kompleksowo zareagować na takie sytuacje.

Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:

– rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
– rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego, itp./,
– rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji odurzających.
– rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem /dziećmi/, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów, itp.,
– rodziny, w których rodzice /opiekunowie/ są intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawni,
– rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
– rodziny, których rodzice / lub jedno z rodziców/ są nieletni

Skład zespołu Interdyscyplinarnego w Pajęcznie

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: Sądu Rejonowego w Wieluniu, Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie, Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pajęcznie, oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonujących zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb

Przewodnicząca zespołu:
Katarzyna Janerka – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie
 

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Program 75+

Korpus Wsparcia Seniorów

AOON