Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Opieka wytchnieniowa

 

 

     Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024r

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.

 

W pierwszej kolejności wsparciem objęci będą członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

 

W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 z wsparcia w formie pobytu dziennego skorzysta 10 opiekunów osób z niepełnosprawnością (4 – to rodzice/opiekunowie dzieci, 6 – rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym) oraz dla rodziców/opiekunów osób dorosłych z niepełnosprawnością świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, którzy zadeklarowali chęć udziału w Programie i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.

 

Wartość otrzymanego dofinansowania: 69 750,00 zł

Całkowita wartość: 69 750,00  zł

 

Planowany wymiar realizacji do XII.2024 r.

– liczba godzin w ramach pobytu dziennego: 915

– liczba dni w ramach pobytu całodobowego: 50

 

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – to pozwoli w przyszłości aplikować o środki na realizację Programu na kolejną edycję.

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 34/3111013.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 uzyskać można na stronie internetowej:

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Program 75+

Korpus Wsparcia Seniorów

AOON