Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Dodatek gazowy (gaz ziemny) - refundacja podatku VAT

   

Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687), refundację podatku VAT mogą otrzymać gospodarstwa domowe, które korzystają z gazu ziemnego do ogrzewania nieruchomości.

 

Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, takiego jakie obowiązuje przy dodatku osłonowym, czyli:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 r., lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

 

Zwrot VAT od ceny gazu ma obowiązywać od 1 stycznia 2023r., do 30 czerwca 2024r. Wniosek można złożyć do 30 września 2024r.

O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w nowym roku.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, trzeba będzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

- umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,

- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Informacje przedstawione we wniosku o zwrot podatku VAT za gaz składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT można złożyć:

  • osobiście lub listownie,  adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno

  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

 

Wniosek do pobrania :

https://pajeczno.pl/wp-content/uploads/2015/06/Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.pdf

 

 

 

                                

   

 

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Program 75+

Korpus Wsparcia Seniorów

AOON